Tăng cường công tác thu dung, điều trị ca bệnh COVID-19

18-04-2023, 06:48

Để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh covid 19 đang có xu hướng ngày một gia tăng, Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành.

Y tế

Sức khỏe

Tiêm chủng vaccine COVID-19

COVID-19

Xem thêm