Tăng cường hợp tác ngoại giao quốc phòng Việt Nam- Nga

04-03-2024, 21:40

Ngày 04/3/, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã cùng Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao NgaVladimir Titov chủ trì Đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng, an ninh Việt Nam – Nga lần thứ 13.

Chính trị

Ngoại giao

Xem thêm