Tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật tiêu dùng

19-01-2024, 17:31

Sáng ngày 19/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành TW Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức “Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam lần II nhiệm kỳ 2023-2028”.

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm