Tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế cho người di cư

26-06-2023, 18:50

Người di cư là nhóm dân số dễ bị tổn thương. Sức khỏe người di cư là một trong những trọng tâm ưu tiên y tế của bất cứ quốc gia, vùng nào lãnh thổ nào. Đại dịch COVID-19 xảy ra trên toàn cầu đã khẳng định điều đó. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo quốc tế về “Di cư và sức khỏe cho người di cư trong ASEAN” diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Y tế

Sức khỏe

COVID-19

Xem thêm