Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận giữa Việt Nam và Trung Quốc

28-11-2023, 17:33

Ngày 28/11, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc – Chính hiệp các tỉnh, Khu tự trị biên giới hai nước.

Quảng Ninh

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm