Tăng hơn 700 tỷ đồng vốn đầu tư dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc

07-02-2023, 21:50

Bộ GTVT vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Xã hội

Đời sống

Giao thông - Đô thị

Xem thêm