f
Tự động phát sau

Tăng hơn 700 tỷ đồng vốn đầu tư dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc

07-02-2023, 21:50

Bộ GTVT vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.