Tăng lao động nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cuối năm

14-12-2023, 17:44

Dù đã có nhiều nỗ lực nhưng tình trạng doanh nghiệp cắt giảm lao động vẫn tiếp tục gia tăng vào dịp cuối năm, đặc biệt tại các thành phố lớn tập trung nhiều khu công nghiệp như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh…. Số lượng người hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng phần nào cho thấy sự khó khăn về công tác giải quyết, duy trì việc làm cho người lao động trong năm 2023.

Xem thêm