Tăng tốc các dự án truyền tải điện

31-05-2022, 12:06

Dự án Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối, là cụm công trình giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1, tỉnh Khánh Hoà, cần phải hoàn thành trong tháng 12 năm nay. Nếu sai thời điểm, mỗi ngày Việt Nam phải bồi thường 1 triệu USD…Trước yêu cầu cấp bách về thời gian thi công cụm công trình này, Chính phủ đã có chỉ đạo ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực cần đảm bảo tiến độ dự án đã cam kết.

Kinh tế

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Xem thêm