Tạo cơ chế thúc đẩy ngành sản xuất phân bón trong nước

24-06-2024, 18:25

Thảo luận tại phiên họp, đa số các ý kiến cơ bản các ý kiến đồng tình với sự cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục các bất cập, hạn chế của Luật hiện hành đối với từng nhóm chính sách và các điều khoản cụ thể trong dự thảo Luật. Nhiều ý kiến bày tỏ quan tâm tới nội dung về các mức thuế suất đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ, trong đó đặc biệt là mặt hàng phân bón.

Kinh tế

Tài chính - Kinh doanh

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Xem thêm