Tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận ngân hàng số

13-10-2023, 18:50

Dù nhiều tiện ích song việc số hóa các dịch vụ tài chính, ngân hàng còn nhiều thách thức và khó khăn, nhất là với khu vực nông thôn. Nội dung này được đưa ra tại Hội thảo "Chuyển đổi số ngân hàng, tài chính và cơ hội của nông dân" do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chủ trì sáng nay (13/10) tại Hà Nội.

Kinh tế

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Tài chính - Kinh doanh

Thị trường - Tiêu dùng

Xem thêm