Tết Đoan Ngọ trong kinh thành Thăng Long xưa

08-06-2024, 06:37

Đoan Ngọ (Đoan Dương) là Tết cổ truyền của Việt Nam và một số quốc gia Đông Á, diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hằng năm. Nhằm bảo tồn, tôn vinh truyền thống văn hóa của dân tộc nói chung và phát huy giá trị văn hóa cung đình Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức tái hiện “Tết Đoan Ngọ Thăng Long xưa”. Đây là cơ hội để quảng bá văn hóa cùng những phong tục tốt đẹp mà cha ông đã gìn giữ từ nghìn năm nay.

Xem thêm