Thái Bình lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập xã

25-03-2024, 08:01

Ngày 24/3, 28 xã thuộc 5 huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Với tinh thần, trách nhiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, công tác lấy ý kiến cử tri tỉnh Thái Bình đạt kết quả tốt, đa số ý kiến đồng tình với chủ trương đề ra.

S Việt Nam

Thái Bình

Chính trị

Xã hội

Xem thêm