Thanh Hóa “bỏ quên” hơn 920 hộ dân ở lòng hồ Yên Mỹ

13-04-2022, 11:57

Dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình (+18.50)m đến (+20.36)m trên địa bàn các huyện Như Thanh, Nông Cống và thị xã Nghi Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định thực hiện từ năm 2017 - 2021. Theo đó sẽ có 922 hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng của dự án sẽ được di dời tái định cư. Vậy nhưng sau 4 năm thực hiện dự án mới chỉ hoàn thành hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng với 16 tuyến đường, còn hơn 920 hộ dân thì dường như đang bị bỏ quên.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Xã hội

Đời sống

Xem thêm