Thanh Hóa nỗ lực tăng độ che phủ rừng

28-04-2024, 17:52

Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để tăng độ che phủ rừng, trong đó chú trọng công tác quản lý, bảo vệ gắn với phát triển rừng. Nhờ đó, đã giảm dần các vụ phá rừng, khuyến khích người dân tích cực trồng rừng kinh tế, từng bước hình thành vùng nguyên liệu và chế biến tập trung.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Xã hội

Môi trường – Công nghệ

Xem thêm