Thanh Hóa tăng cường quản lý hoạt động thu mua gỗ keo

13-03-2024, 17:21

Tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 100.000 ha rừng keo, chiếm trên 40% diện tích rừng trồng của toàn tỉnh. Thời điểm này, tại nhiều địa phương, hoạt động thu mua và chế biến gỗ keo khá sôi động, dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động thu mua. Hiện các địa phương đang tăng cường công tác kiểm tra, rà soát qua đó, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý các cơ sở vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh lâm sản.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Kinh tế

Xem thêm