Thanh niên Bình Định viết đơn tình nguyện nhập ngũ

25-02-2024, 06:37

Trước giờ giao nhận quân năm 2024, cùng với cả nước, tỉnh Bình Định đã chuẩn bị chu đáo công tác tuyển quân, đảm bảo cả về chất và lượng. Nhiều thanh niên trong tỉnh đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, sẵn sàng tham gia nghĩa vụ đối với Tổ quốc, với non sông.

S Việt Nam

Bình Định

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm