Thanh niên các dân tộc hăng hái nhập ngũ

05-02-2023, 12:43

Tỉnh Thanh Hóa có 3.505 công dân nhập ngũ tham gia nghĩa vụ quân sự, trong đó có nhiều người là dân tộc thiểu số. Cùng với tuổi trẻ toàn quốc, trong những ngày qua các thanh niên đang nô nức đón chờ ngày hội tòng quân để được khoác trên mình màu xanh áo lính, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Thanh Hóa

Xã hội

Đời sống

Xem thêm