Tháo gỡ khó khăn vật liệu san lấp dự án giao thông trọng điểm phía Nam

11-05-2024, 22:03

Ngày 11/5, tại Vĩnh Long, chủ trì làm việc với lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết vật liệu san lấp cho các dự án giao thông trọng điểm phía Nam, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu  các bộ, ngành, địa phương phải xác định rõ các mỏ, trữ lượng, nguồn cung, công suất khai thác và xây dựng cụ thể kế hoạch khai thác.

S Việt Nam

Vĩnh Long

Chính trị

Địa phương

Xem thêm