Thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ điện về ngày cuối tháng

19-02-2024, 19:58

Trước đây, lịch ghi chỉ số công tơ điện trải dài từ ngày mùng 3 đến ngày 20 hàng tháng. Tuy nhiên hiện nay, EVN Hà Nội thực hiện thay đổi lịch chốt số điện vào ngày cuối tháng. Việc thay đổi này sẽ không ảnh hưởng tới quyền lợi khách hàng khi thanh toán tiền điện theo giá điện bậc thang hiện tại, đồng thời tăng tính minh bạch trong công tác quản lý hoạt động đo, đếm điện năng, ghi chỉ số và lập hoá đơn tiền điện. Phản ánh của Phóng viên THTT.

Xem thêm