Thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng trong 12 tháng

02-12-2022, 08:37

UBND TP Hà Nội vừa thống nhất về chủ trương triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị trên địa bàn Thành phố theo đề xuất của Sở GTVT, thời gian thí điểm 12 tháng khi đảm bảo điều kiện về mặt bằng, phương tiện và các quy định có liên quan.

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm