Thi hành kỷ luật 19 cán bộ thuộc diện BCT, BTT quản lý trong năm 2023

01-02-2024, 18:37

Chiều 02/01, Ban Nội chính Trung ương – cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức Hội nghị thông tin kết quả phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng tiêu cực.  Nhân dịp này, Ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã tặng thưởng cho các cơ quan Báo chí có nhiều đóng góp trong công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

Xem thêm