Thiên tai ảnh hưởng đến tài chính người dân Mỹ

22-05-2024, 12:52

Ngày 21/5, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho biết gần 20% số người trưởng thành ở Mỹ đã bị ảnh hưởng tài chính do các đợt thiên tai vào năm ngoái, đánh dấu mức tăng đáng kể so với năm 2022.

Xem thêm