Thiếu lô đất tái định cư hộ phụ phục vụ sân bay Long Thành

26-01-2024, 17:50

Ngày 26/1, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, để xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành ngành chức năng phải bố trí tái định cư cho khoảng 400 hộ dân. Đến nay, hơn 100 hộ đã được bố trí tái định cư, số còn lại đang trong quá trình xét duyệt. Tuy nhiên, hiện Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn phục vụ sân bay Long Thành đã hết lô tái định cư hộ phụ.

S Việt Nam

Đồng Nai

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm