Thông điệp năm mới của Tổng thống Thụy Sĩ

02-01-2024, 06:49

Theo PV TTXVN tại Gevena, trong bài phát biểu nhân dịp năm mới 2024, Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd kêu gọi mọi người dân nước này thể hiện lòng can đảm và thể hiện sự tôn trọng trong quá trình thảo luận các khó khăn mà đất nước đang đối mặt, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến an ninh và kinh tế.

Xem thêm