Thống nhất cách đánh số nhà trên toàn quốc

17-05-2024, 08:04

Tại dự thảo Thông tư quy định đánh số và gắn biển số nhà dự kiến có hiệu lực từ tháng 8 tới đây, Bộ Xây dựng cho rằng cần thống nhất cách đánh số nhà trên toàn quốc. Theo đó, các số nhà sẽ được đánh lại để thống nhất và thuận tiện cho việc tìm kiếm.

Xem thêm