Thông qua Nghị quyết miễn nhiệm hai Phó Thủ tướng Chính phủ

05-01-2023, 18:48

Chiều 05/01, tiếp tục Kỳ họp bất thường lần thứ 2, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã biểu quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm hai Phó Thủ tướng Chính phủ, với 476/484 đại biểu Quốc hội có mặt, chiếm tỷ lệ 95,97% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Vương Đình Huệ

Xem thêm