f
Tự động phát sau

Thủ đô đón hơn 13 triệu lượt khách du lịch

21-09-2022, 06:53

Từ đầu năm đến hết tháng 9, Thủ đô Hà Nội ước đón 13,1 triệu lượt khách nội địa và hơn 766.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 40.000 tỷ đồng.