Thu thuế sử dụng đất 2 doanh nghiệp trúng thầu đất Thủ Thiêm

23-03-2022, 07:07

Theo quy định, 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm phải đóng 50% tổng số tiền sử dụng đất và phí trước bạ, tương đương 4.000 tỷ đồng, từ đầu tháng 2. Tuy nhiên đến thời điểm này, cả 2 đều chưa thực hiện.

Xem thêm