Thủ tướng Malaysia thúc đẩy giải tán quốc hội

06-10-2022, 18:02

Thủ tướng Malaysia ngày 6/10 đã đề cập đến khả năng đề xuất ngày giải tán quốc hội với Quốc vương trong cuộc gặp cùng ngày.

Xem thêm