Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân

10-07-2024, 18:53

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm