Thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong ngành dược tại Việt Nam

23-11-2022, 16:44

Chuyển giao công nghệ trong công nghiệp dược gần như không có. Việc gia công cho nước ngoài rất ít ỏi và hiện chủ yếu là gia công cho các doanh nghiệp trong nước. Đây là nhận định của các đại biểu tại Hội thảo “Thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong ngành công nghiệp dược phẩm tại Việt Nam” Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Y tế tổ chức ngày 23/11.

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Kinh tế

Y tế

Sức khỏe

Xem thêm