Thường trực Ban Bí thư chủ trì giao ban công tác

10-07-2024, 18:58

Ngày 10/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã chủ trì họp giao ban với các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương.

Xem thêm