'Tiếng rao' nhân ái của Chi bộ 3 Đà Sơn

29-01-2024, 17:14

Nói tới “tiếng rao” là nói tới những thanh âm quen thuộc của những người đi bán hàng rong, mà đó có thể là kế mưu sinh nuôi sống cả một gia đình. Còn tại thành phố Đà Nẵng, chương trình “Tiếng rao” online của Chi bộ 3 Đà Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) đã giúp tiếng rao nhỏ bé của họ vang xa hơn, kêu gọi các mạnh thường quân và người dân ủng hộ mua hàng và giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn qua cơn khốn khó. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Xã hội

Xem thêm