Tiếng Việt thành ngôn ngữ chính thức ở San Francisco

13-06-2024, 13:09

Hội đồng Giám sát thành phố San Francisco (bang California, Mỹ) đã bỏ phiếu nhất trí coi tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức của thành phố. Quyết định này nhằm đảm bảo cơ quan chức năng San Francisco phải dịch thuật toàn bộ các nội dung thông báo sang tiếng Việt cho cộng đồng gốc Việt ở đây.

Xem thêm