Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán

04-01-2024, 17:16

Ngày 04/01, Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ và công tác Đảng năm 2024 của Kiểm toán nhà nước đã diễn ra tại Hà Nội và kết nối với các điểm cầu kiểm toán nhà nước khu vực trên cả nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tham dự hội nghị.

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm