Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát Đảng

11-10-2023, 20:48

Chiều 11/10, tại thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Vụ Địa bàn VII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

S Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm