f
Tự động phát sau

Tiếp tục tạo hành lang pháp lý giải quyết nợ xấu

31-03-2022, 11:15

“Đứng cho vay - quỳ thu nợ" - là câu nói phổ biến trong lĩnh vực ngân hàng. Tức là khi khoản vay biến thành nợ xấu thì cán bộ ngân hàng phải rất vất vả để thuyết phục người vay chịu trả nợ. Tuy nhiên, từ khi Nghị quyết 42 ra đời, đã khẳng định quyền thu giữ tài sản đảm bảo của chủ nợ, thì ý thức trả nợ của người đi vay đã tăng cao. Theo thống kê, tỷ lệ nợ xấu nội bảng được người vay tự trả nợ đã tăng gần gấp đôi, lên 39% vào cuối năm ngoái. Vì thế mà việc gia hạn thời gian thực hiện Nghị quyết 42 của Quốc hội được các Tổ chức tín dụng hết sức mong chờ.