Tiếp tục triển khai các giải pháp tài khóa hỗ trợ nền kinh tế

13-07-2023, 13:31

Sáng 13/7, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm. Trải qua nửa chặng đường của năm, Bộ Tài chính đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các mặt công tác, tạo đà cho Bộ Tài chính tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ đã đề ra.

Xem thêm