Tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

10-07-2024, 18:55

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào  từ ngày 11 đến 12/7. Chuyến thăm Lào diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào đang phát triển tốt đẹp. Chuyến thăm góp phần khẳng định quyết tâm vun đắp cho sự tin cậy chiến lược giữa hai Đảng, hai nước và đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Chính trị

Ngoại giao

Xem thêm