Tiểu ban Văn kiện làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông

10-07-2024, 13:24

Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14, ngày 10/7, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm