f
Tự động phát sau

Tìm giải pháp khắc phục tồn tại trong công tác khuyến công

22-09-2022, 21:17

Chiều ngày 22/9, tại Thanh Hóa, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công tác khuyến công của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVI, năm 2022.