Tìm hiểu những động vật có "họ hàng" với rồng

11-02-2024, 11:43

Trên thế giới, một số loài vật được đặt từ "rồng" trong tên dù hình dạng của chúng không như nhiều người tưởng tượng. Trong thần thoại, cổ tích, rồng được miêu tả là sinh vật mạnh mẽ với nhiều quyền năng. Tuy nhiên, ngoài đời thực, rồng đôi khi chỉ là con cá ngựa nhỏ bé.

Xem thêm