Tốc độ tăng trưởng du lịch quốc tế vượt mức trước dịch

13-04-2024, 10:06

Ngành du lịch toàn cầu, trong đó có du lịch Việt Nam đang có nhiều tín hiệu phục hồi để trở lại tốc độ tăng trưởng trước khi có đại dịch COVID-19. Trước những tín hiệu tích cực, ngành du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện hội chợ du lịch quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh để thu hút các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Xem thêm