Tolantongo: Sự cân bằng giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường

28-05-2024, 13:12

Ẩn sâu trong những dãy núi trùng điệp tại khu vực miền Trung Mexico, quần thể hang động Tolantongo không chỉ chứa đựng nhiều trầm tích văn hóa bản địa mà còn đang trở thành một địa điểm du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu tại quốc gia Mỹ Latinh này.

Xem thêm