Tôn vinh áo dài ngũ thân truyền thống

27-10-2023, 07:13

Cuối tuần này, Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội sẽ diễn ra với nhiều hoạt động nhằm tôn vinh tà áo dài. Bên cạnh những bộ sưu tập áo dài cách tân của các nhà thiết kế, lễ hội năm nay sẽ có hoạt động để quảng bá áo dài ngũ thân và cổ phục Việt Nam thời Nguyễn với tên gọi: “Bách hoa bộ hành”. Hoạt động được khởi xướng và tổ chức hoàn toàn bởi những bạn trẻ với tình yêu đặc biệt với cổ phục Việt Nam.

Xem thêm