TPHCM mòn mỏi chờ vaccine tiêm chủng mở rộng

15-12-2023, 11:02

Cho đến nay, người dân TPHCM (những gia đình có con nhỏ đến tuổi tiêm ngừa) vẫn đang mòn mỏi đợi vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Ngành y tế TP trước đó đã có thông báo nhiều loại vaccine hiện đã hết hoặc sắp hết. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.

S Việt Nam

TP HCM

Y tế

Xem thêm