Trà Vinh tái tạo nguồn lợi thủy sản

01-04-2024, 18:46

Ngày 1/4, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản 1/4/1959, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đã thả gần 100.000 con cá giống ra môi trường tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

S Việt Nam

Trà Vinh

Kinh tế

Xem thêm