Trạm dừng nghỉ cao tốc phải có trụ sạc xe điện

20-04-2024, 10:43

Từ 5/10, những trạm dừng nghỉ xây mới trên các tuyến cao tốc, quốc lộ hoặc đường tỉnh phải có trạm sạc cho xe điện. Đây là quy định mới thuộc Thông tư 09/2024 của Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành.

Xem thêm