Trào lưu quay clip độc hại

22-05-2024, 07:08

Trong thời đại kỹ thuật số, sáng tạo nội dung trở thành một xu hướng nghề nghiệp mới. Tuy nhiên, không phải nhà sáng tạo nội dung nào cũng đủ kiên nhẫn để gây dựng kênh bằng kiến thức hữu ích. Thay vào đó, một số bộ phận đã "đốt cháy giai đoạn" bằng những nội dung không phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng. Như vậy, ranh giới giữa việc sáng tạo và thiếu hiểu biết đòi hỏi người dùng lẫn người xem phải có khả năng chọn lọc nội dung.

Xem thêm