Triển lãm ảnh về Hiệp định Geneva

14-06-2024, 07:02

Cách đây 70 năm, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết, mở ra một trang mới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta. Trong thời điểm hướng tới ngày ký hiệp định, Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Geneva đã tổ chức hoạt động triển lãm ảnh, thu hút sự tham dự của hàng trăm bạn bè quốc tế, cùng nhiều chuyên gia người Việt đang làm việc tại Thụy Sĩ.

TTXVN Toàn Cầu

Thụy Sĩ

Người Việt năm châu

Thế giới

Xem thêm